b'THREADED FITTINGSH E X N I P P L EDIMENSIONSMaleNPTThreadsF Part Size A E FInches1/8 1.01 0.19 7/16E1/4 1.40 0.28 9/163/8 1.43 0.38 11/16A 1/2 1.84 0.47 7/83/4 1.84 0.62 1-1/161 2.32 0.88 1-3/8Dimensionsforreferenceonly,subjecttochange.H E X LO N G N I P P L EDIMENSIONSMaleNPTThreadsF APipeAvailable Lengths, inch E FSize1.50 2.00 2.50 3.00 4.00E Inches1/8 v v v v - 0.19 7/16A 1/4 v v v v v 0.28 9/163/8 v v v v v 0.38 11/161/2 - v - v v 0.47 7/83/4 - v - v v 0.62 1-1/161 - - - v v 0.88 1-3/8Dimensionsforreferenceonly,subjecttochange.H E X R E D U C I N G N I P P L EDIMENSIONSMaleNPTThreadsFPipePipeA E FSize SizeInchesE 1/4 1/8 1.22 0.19 9/163/8 1/8 1.25 0.19 11/163/8 1/4 1.43 0.28 11/161/2 1/8 1.47 0.19 7/8A 1/2 1/4 1.65 0.28 7/81/2 3/8 1.65 0.38 7/83/4 1/4 1.65 0.28 1-1/163/4 1/2 1.84 0.47 1-1/161 1/2 2.13 0.47 1-3/81 3/4 2.13 0.62 1-3/8Dimensionsforreferenceonly,subjecttochange.18 TWINLOK - Tube Compression Fittings'